Kdo jsem

Mé jméno je Jiřina Macháčková, mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména co se týče zemin a podzemní vody. Nicméně už na začátku devadesátých let mě zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální technika holotropního dýchání. Ta se v uplynulých jedenácti letech stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem pro facilitátory této metody a v současnosti již čtyři roky provázím klienty a klientky touto sebezkušenostní technikou s úzdravným potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. .

Prožitky holotropního dýchání byly prvním krokem k intenzivní cestě sebepoznání, ke které postupně přibyly další techniky psychospirituální a sebezkušenostní praxe. Velmi výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou pod vedením Ma Ananda Sarity a Suty Guy Rawsona. Dále ke mně patří cesta ženských kruhů, které jsem před devíti lety začala provázet. Také transpersonální a jungovská hlubinná psychologie, se kterou jsem se setkala v rámci výcviku facilitace holotropního dýchání a kontaktu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí. Další rovinou je porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě porozumět jsem prošla výcviky v systemické praxi. 

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální psychologie, s prvky práce s tělem, tantry, šamanismu a vnitřní práce se zkušeností traumatu. 

V osobním životě žiji ve vztahu s mužem, který trvá třetí desítku let a přinesl mi mimo jiné trojnásobné mateřství.

Absolvované výcviky a sebezkušenost

  • výcvik v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání, (institut Grof Transpersonal Training, 2013 - 2017, lektoři Tav Sparks, Stanislav Grof, Diane Haug, Diana Medina, www.holotropic.com) 
  • základy kineziologie (2017 - 2018)
  • výcvik v systemické terapii (2014 - 2016, lektoři Jab Bílý https://www.konstelace.info/, systemika a konstelace v byznysu, Jan Zeilhofer-Bhagat https://www.shangrila.cz/, rodinné systémy, pouze částečně)
  •  tantrický výcvik Partneři duše - Soul Mates (2013 - 2016, lektoři Sarita a Suta, https://www.partneri-duse.cz/)
  • ženský kurs Empowered Woman (lektorka Sarita 2016 - 2017, https://www.tantra-essence.com/learning-tantra/tantra-for-women/)
  • základní a návazný výcvik pro novodobé Kněžky Bohyně (2013 - 2014, lektorky Lilia Khousnoutdinová, Katinka Soetens)
  • výcvik v regresní terapii (2012, lektorka Klára Hanzalová https://www.psychoterapeutickesluzby.cz/)
  •  ženská tatnrická  iniciace Ivany Megové (2008, https://www.zenskekruhy.cz/kurzy?task=view_event&event_id=4)
  • šamanská praxe chůze po žhavém uhlí, potních chýší a práce se šamanským bubnem, včetně jeho výroby, šamanské techniky osobně i provázení

 

 

Články

07.04.2021 00:00
S lockdownem mne napadl neobvyklý projekt, týkající se maleb bohyní českého Kola roku. Po devítí letech od okamžku, kdy jsem swe rozhodla vstoupit do výcviku kněžek Staré Evrpoy a po sedmi letech, kdy jsem své kněžkovskě sliby vráttila, se ke mně spiritualita ženského principu vrací v nečekané...
21.08.2020 11:48
Když se člověku dobře daří, má pocit, že dobré časy budou trvat napořád. Ale život se děje v cyklech počátků, trvání a zániku.  Po studiu ochrany životního prostředí jsem nějakou dobu získávala ostruhy v oblasti nakládání s odpady, ale moje srdce bylo u kontaminace vod a vodních...
19.10.2017 14:23
Někdy krátce po dvacítce ke mně přišel nápad, že budu mít tetování. Draka. Na lýtku. I jsem našla inspiraci v časopise Ikárie – drak klubající se ze zeměkoule. Ale skončilo to na financích – kérečka by stála můj měsíční rozpočet. Projekt dračí kérka na dlouho usnul. Probudila ho po mnoha letech a...
11.05.2017 15:38
V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu Toto je můj malý osobní příspěvek oslavám - pár návrhů, jak se při porodu vyhnout Kristellerově expresi, přejmenované na tlak na fundus děložní. Jednoduše – nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do...
02.05.2017 17:59
Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a doporučuje císařský řez. V sobotních Lidových novinách vyšel velký rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro matku a dítě v Podolí, vlajkové to lodi českého porodnictví. ...
27.04.2017 15:05
V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰. Jedná se o údaj z roku 2012, kdy celkový počet narozených dětí byl ...
09.08.2015 17:36
Jeden z úkolů, které jsem po zasvěcení službě kněžky vnímala, bylo uspořádání večera pro Moranu – Bohyni Stařenu v pražském Chrámu Bohyně.  Vyšel mi ideální termín v polovině prosince, kdy jsem druhý den odjížděla do Aachenu za mužem. Požádala jsem aoturku o svolení použít...
03.03.2012 00:27
Jedna z věcí, v níž jsou Češi mimo konzumace piva na světové špičce, je minimální novorozenecká úmrtnost. Tohoto výsledku je mimo jiné dosahováno díky poměrně podrobnému sledování těhotných z hlediska vrozených vývojových vad, protože vrozené vady se dnes v naší republice...

Kontakt

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D. Liberec +420 774 580 484 jirina.machackova@seznam.cz