Kdo jsem

Mé jméno je Jiřina Macháčková, mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména co se týče zemin a podzemní vody. Nicméně už na začátku devadesátých let mě zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální technika holotropního dýchání. Ta se v uplynulých jedenácti letech stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem pro facilitátory této metody a v současnosti již čtyři roky provázím klienty a klientky touto sebezkušenostní technikou s úzdravným potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. .

Prožitky holotropního dýchání byly prvním krokem k intenzivní cestě sebepoznání, ke které postupně přibyly další techniky psychospirituální a sebezkušenostní praxe. Velmi výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou pod vedením Ma Ananda Sarity a Suty Guy Rawsona. Dále ke mně patří cesta ženských kruhů, které jsem před devíti lety začala provázet. Také transpersonální a jungovská hlubinná psychologie, se kterou jsem se setkala v rámci výcviku facilitace holotropního dýchání a kontaktu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí. Další rovinou je porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě porozumět jsem prošla výcviky v systemické praxi. 

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální psychologie, s prvky práce s tělem, tantry, šamanismu a vnitřní práce se zkušeností traumatu. 

V osobním životě žiji ve vztahu s mužem, který trvá třetí desítku let a přinesl mi mimo jiné trojnásobné mateřství.

Absolvované výcviky a sebezkušenost

  • výcvik v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání, (institut Grof Transpersonal Training, 2013 - 2017, lektoři Tav Sparks, Stanislav Grof, Diane Haug, Diana Medina, www.holotropic.com) 
  • základy kineziologie (2017 - 2018)
  • výcvik v systemické terapii (2014 - 2016, lektoři Jab Bílý https://www.konstelace.info/, systemika a konstelace v byznysu, Jan Zeilhofer-Bhagat https://www.shangrila.cz/, rodinné systémy, pouze částečně)
  •  tantrický výcvik Partneři duše - Soul Mates (2013 - 2016, lektoři Sarita a Suta, https://www.partneri-duse.cz/)
  • ženský kurs Empowered Woman (lektorka Sarita 2016 - 2017, https://www.tantra-essence.com/learning-tantra/tantra-for-women/)
  • základní a návazný výcvik pro novodobé Kněžky Bohyně (2013 - 2014, lektorky Lilia Khousnoutdinová, Katinka Soetens)
  • výcvik v regresní terapii (2012, lektorka Klára Hanzalová https://www.psychoterapeutickesluzby.cz/)
  •  ženská tatnrická  iniciace Ivany Megové (2008, https://www.zenskekruhy.cz/kurzy?task=view_event&event_id=4)
  • šamanská praxe chůze po žhavém uhlí, potních chýší a práce se šamanským bubnem, včetně jeho výroby, šamanské techniky osobně i provázení

 

Můj příběh

Jmenuji se Jiřina Macháčková, narodila jsem se 28.2. 1972 v Písku. Vyrostla jsem na osamoceném statku u lesa, ve volnosti přírody, milujícího dědečka a přísné katolické babičky. Původním vzděláním a profesí jsem přírodovědkyně. Vystudovala jsem ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a postgraduál v aplikované ekologii na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity. Přes dvacet let se věnuji sanační geologii, řešení problémů znečištěné půdy a podzemní vody - průzkumu a hodnocení rizikovosti kontaminace a vedení projektů na její odstranění. Pracuji zejména s biotechnologiemi rozkládajícími znečišťující látky.  Můj stručný profil v ekologické profesi můžete shlédnout zde, publikované vědecké články tady, vedle toho jsem autorkou či spoluautorkou zhruba stovky konferenčních příspěvků na národních a mezinárodních konferencích.

Od svých osmnácti let žiji ve vztahu s mužem, se kterým jsme přivedli na svět tři potomky, dva syny a dceru.  Od roku 1997 žiji v Liberci, na místě v blízkosti pramene Panny Marie.

Když ve mě v šestnácti letech Hnutí Brontosaurus probudilo zájem o ekologická témata, netušila jsem tak úplně, že krom ekologie světa je ekologie i o lidské duši. Ale už tehdy mne zaujali lidé, kteří se zabývali lidmi i vztahy jinak, hlouběji a citlivěji, s větším respektem, než má rodina původu, ve které se mísil militantní katolicismus s militantním komunismem.

Volání ekologie světa bylo však silnější.  Studia jsem ukončila ve třiadvaceti a do mých třatřiceti  jsem byla odborná environmentální expertka, racionální, sportovkyně, cyklistka, běžkařka. Jen břišní tance, objevené díky kamarádce po druhém těhotenství probouzely ženštější strunu. Pak jsem v říjnu 2004  navštívila Krétu. Miluju vykopávky, takže přišla fascinace pozůstatky mínojské kultury. Dávná dívčí touha být archeoložkou, promísená s ozvěnou kultury, kde ženy nebyly druhořadé. Kde vedle Boha měla místo i Bohyně. A možná jen Bohyně? U sošek Hadích kněžek v muzeu v Héraklionu jsem poprvé vnímala dotek něčeho neznámého, ženského, něčeho za hranicí mého osobního vědomí - a absolutně nepřátelského, temného a děsivého. Přistoupila ke mě Temná bohyně.A poslal na nekyu, sestup do podsvětí.

Tam začala má psychospirituální cesta, můj sestup. Zpětně to vnímám jako volání Temné Bohyně, Ereškigal. Volala plavovlasou Inannu, krásnou paní zjevného světa. Do roka jsem byla uprostřed temné noci duše, hroutilo se partnerství, problémy v práci, lidé, kteří nmne podporovali, mi začali ukazovat své temnější stránky.

Začala cesta, kterou jsem nechápala, které jsem nerozuměla, cesta kterou jsem si nevybrala a nechtěla jsem. Jen .. někde ve mě, něco ve mě, ji chystalo hodně dlouho. Přednášky profesora Neubauera o přírodní filozofii v rámci studí na Karlově univerzitě. Články o holotropním dýchání v Mladém světě. Rezonance s novodobou ságou Pán Prstenů dávno před zfilmováním.

Dodneška si pamatuji ten pocit, když jsem ji chvíli po maturitě nesla k pokladně, pochybováni racia, jestli si nekupuji nějakou pitomost a nedočkavé chvění duše, že vůbec ne.  A pak propadnutí jejímu kouzlu, spolu s mým mužem. Té hloubce  archetypálních poseství rozumím až teď.  Nebo si myslím, že rozumím. Jung a Tolkien. Jeden tvořící umělecké dílo o setkání a cestě Stínem, druhý tvořící odborný teoretický rámec pro obdobnou zkušenost duše skrze své životní boje a zkušenosti. Obojí na pozadí dvacáteho století, šílenství válek, diktatur a okouzlení pokrokem a vědou.

Po mé cestě na Krétu přišla do života léta, kdy Slunce nesvítlo tak zářivě a musela jsem najít sílu Luny. Luny, která svítí do stínů moudře a laskavě, aby mě sluneční jas, prohlubující sílu a děsivost stínů, zcela neochromil hrůzou. Složité hledání sebe sama, uzdravování duše zpočátku konvenční psychologickou prací, které postupně přerostlo v sebezkušenostní psychoterapii pomocí holotropního dýchání a vedlo k fascinaci vnitřním světem duše. Její ekologií a pochopení slova trauma a jeho vlivu na duši.

Terapie a sebeobjevování přerostly ve výcviky, protože jsem chtěla znát víc, poznat duši hlouběji. A uzdravit ji co nejvíc je možné. Chtěla jsem jít studovat psychologii. Varovali mě, že s Jungem se tam fakt nepotkám. Tak jsem zůstala u toho, co mě zavolao jako první - transpersonální psychologie a ženská spiritualita.  Zjistila jsem, že terapeutická práce se až tak neliší od sanační geologie, že je to hledání kontaminace skryté pod povrchem. A že je to stejné i v dalším aspektu - najít nějakou špínu není až tak složité. Dokázat ji vyčistit a uzdravit je kumšt. Stejně jako v mé primární profesi používám biotechnologie. které v zásadě především podporují a zintenzivňuji samočistící přírodní procesy, i můj terapeutický přístup k lidské duši a metody, se kterými pracuji,  jsou podobné. Dají se přirovnat k přiložení dlahy na zlomenou nohu - to je kompetence lékaře. To, že noha sroste, je schopnost těla. A obdobnou schopností sebeuzdravení, pokud dostane správnou podporu, disponuje i naše duše.

Od roku 2011 provázím ženskými kruhy, lekcemi intuitivního tance a poskytuji individuální poradenství těm, kteří cítí potřebu hlouběji porozumět svému životu a naslouchat hlasu své duše. Jako důležité zrcadlo vnitřních neviděných aspektů duše pro sebe i druhé používám tarot a další karty. Od roku 2016 asistuji a facilituji holotropní dýchání v rámci skupin vedených dlouholetými zkušenými facilitátory, mj. i tím, kdo metodu spolu se svou ženou Christinou vytvořil - profesorem Stanislavem Grofem.

Absolvovala jsem dále výcviky v regresní terapii (2012, lektorka Klára Hanzalová https://www.psychoterapeutickesluzby.cz/), systemické terapii (2014 - 2016, lektoři Jab Bílý https://www.konstelace.info/, konstelace v byznysu, Jan Zeilhofer-Bhagat https://www.shangrila.cz/, rodinné systémy, pouze částečně), tantrický výcvik Partneři duše - Soul Mates (2013 - 2016, lektoři Sarita a Suta, https://www.partneri-duse.cz/) ženský kurs Empowered Woman (lektorka Sarita 2016 - 2017, https://www.tantra-essence.com/learning-tantra/tantra-for-women/), výcvik v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání, (institut Grof Transpersonal Training, 2013 - 2017, lektoři Tav Sparks, Stanislav Grof, Diane Haug, Diana Medina, www.holotropic.com)   V roce 2017 jsem absolvovala několik kurzů se základy kineziologie. 

Má první zkušenost s ženskou vnitřní prací se váže k roční ženské tatnrické  iniciaci Ivany Megové (2008, https://www.zenskekruhy.cz/kurzy?task=view_event&event_id=4), prošla jsem základní a návazný výcvik pro novodobé Kněžky Bohyně (2013 - 2014, lektorky Lilia Khousnoutdinová, Katinka Soetens). Patnáct let se věnuji orientálnímu a intuitivnímu tanci, od roku 2008 jej příležitostně vyučuji.

Základy šamanství jsem získala u Miroslava Kašpara (https://skridla.arcs.cz/) a Diane Haug (https://www.swc.edu/faculty-2/certificate-instructors/diane-haug-m-a-lpcc/) a dále rozvíjela osobní praxí.

Články

31.12.2017 00:00
Tenhle příběh bude jednou knížka. Ale teď je to jen ohlédnutí za cestou, která mě přivedla ke spuštění stránky Mystéria lidské duše. Pípají na mě maily s PF od přátel a já čas, než se změní letopočet, věnuji psaní. Ta cesta začala asi mnohem dřív, než před třinácti lety. Jen – před...
19.10.2017 14:23
Někdy krátce po dvacítce ke mně přišel nápad, že budu mít tetování. Draka. Na lýtku. I jsem našla inspiraci v časopise Ikárie – drak klubající se ze zeměkoule. Ale skončilo to na financích – kérečka by stála můj měsíční rozpočet. Projekt dračí kérka na dlouho usnul. Probudila ho po mnoha letech a...
11.05.2017 15:38
V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu Toto je můj malý osobní příspěvek oslavám - pár návrhů, jak se při porodu vyhnout Kristellerově expresi, přejmenované na tlak na fundus děložní. Jednoduše – nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do...
02.05.2017 17:59
Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a doporučuje císařský řez. V sobotních Lidových novinách vyšel velký rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro matku a dítě v Podolí, vlajkové to lodi českého porodnictví. ...
27.04.2017 15:05
V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰. Jedná se o údaj z roku 2012, kdy celkový počet narozených dětí byl ...
05.01.2016 10:24
Kolo roku odráží změny přírody v našem podnebném pásu a s ním změny, kterými prochází Příroda. Společnost založená na agrárním sepětí s matkou Zemí hlouběji vnímala propojenost a podmíněnost lidského bytí přírodními cykly a závislost přežití na ročních obdobích růstu, plození, rozpadu a...
09.08.2015 17:36
Jeden z úkolů, které jsem po zasvěcení službě kněžky vnímala, bylo uspořádání večera pro Moranu – Bohyni Stařenu v pražském Chrámu Bohyně.  Vyšel mi ideální termín v polovině prosince, kdy jsem druhý den odjížděla do Aachenu za mužem. Požádala jsem aoturku o svolení použít...
03.03.2012 00:27
Jedna z věcí, v níž jsou Češi mimo konzumace piva na světové špičce, je minimální novorozenecká úmrtnost. Tohoto výsledku je mimo jiné dosahováno díky poměrně podrobnému sledování těhotných z hlediska vrozených vývojových vad, protože vrozené vady se dnes v naší republice...

Kontakt

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D. Liberec +420 774 580 484 jirina.machackova@seznam.cz