Podporuji na psychospirituální cestě, nabízím provázení při objevování, prožívání a integraci pychospirituálních prožitků, které mohou mít hluboký léčebný potenciál. Pracuji v kontextu transpersonální a hlubinné psychologie, systemické terapie, psychosomaticky orientované práce s tělem, tantrického vnímání světa, šamanismu a práce s posvátným mužským a ženským principem.

Nabízím možnost netradičního vhledu těm, kdo si přejí hlouběji porozumět svému osudu, rozplétat uzly svých zapletení do vztahů, nemocí a náročných životních situací. Nabízím cestu těm, kdo hledají, jak žít radostněji, plněji, vědoměji a hlouběji. Neslibuji, že to bude snadné a hned.

Při práci používám tyto nástroje:

konzultace -  500 Kč/hod první hodina, 500 Kč/hod každá další započatá v rámci sezení (účtuji po 30 min.) v případě zájmu o pravidelnější formát spolupráce je stanoven záměr, smysl a cíl společné cesty.

cesta dechu a hudby - jemná šamanská cesta doprovázená hudbou (někdy živou), navozující lehce změněný stav vědomí, možná individuální i skupinová práce, cena individuálního sezení 3 000,- Kč - zahrnuje úvodní pohovor, provázení cestou (proces 2 - 3 hodiny) a podporu v integraci prožitku formou jedné konzultace v týdnu po sezení.

holotropní dýchání - intenzivní sebezkušenostní proces, psychospirituální technika s možným úzdravným potenciálem, zahrnující práci ve změněných stavech vědomí a práci s tělem (bodywork), rozšířený stav vědomí je navozen jednoduchou dechovou technikou a evokativní hudbou, skupinová zkušenost, bližší informace na webu Ekologie duše a světa. 

analýza archetypů - rozbor osobnostního profilu z pohledu zastoupení  mužských a ženských archetypů - zdrojů psychických a životních sil, doporučení a provázení v práci na vyvážení energie jednotlivých archetypů, zpracovává se na základě vyplnění testu, možno i jako párová analýza komplementarity a inspirace k vyvážení energií, cena:  1500 Kč, partnerský rozbor 2500 Kč

výklad tarotu - náhled do životní situace aneb co se skrývá pod hladinou dle symboliky tarotu, cena:  800 Kč (1 - 1,5 hod dle potřeby), v případě zájmu možno využít i jako součást konzultace

intuitivní tanec - volný pohyb, vyjahřující hudbu a emoce, které skrze ní vyvstávají, cena 600 Kč/hod

regresní terapie - práce v relaxované hladině vědomí, která umožňuje nahlédnout za hladinu běžného vědomí  jemným, individuálním provázeným způsobem sebezkušenosti  cena: 500 Kč/hod, doba trvání 2-3 hod dle náročnosti tématu

ženské kruhy a setkání, další akce   viz kalendář akcí

 

 

Kontakt

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D. Liberec +420 774 580 484 jirina.machackova@seznam.cz