Holotropní dýchání

 

O metodě stručně

Holotropní dýchání je metoda, která nabízí možnost intenzivního sebezkušenostního procesu. Jedná se o moderní psychospirituální techniku s výrazným terapeutickým potenciálem. Spočívá v jednoduché dechové praxi, která za použití evokativní hodby navozuje prožitek rozšířených stavů vědomí. 
 
Tyto stavy vědomí účastníkům přináší širokou škálu zkušeností. Prožitky mohou být hluboce spirituální, čistě fyzické,mohou pocházet z oblasti biografického života, prenatální části a zkušenosti spojené se zrozením. Proces může přinést zasuté vzpomínky a potlačené emoce i vhled do životních souvislostí a psychických vzorců a struktur s nimi vzniklých. Také mohou zahrnovat zkušenosti mimo osobní vědomí jednotlivce, z tzv, nadosobní, transpersonální úrovně vědomí.
 
Rozšířené stavy vědomí někdy vyvolají  potřebu práce s tělem (tzv. bodywork) a provázení facilitátorským týmem při uvolňování emočních a traumatických bloků. Pro smysluplný výstup práce s holotropním dýcháním je důležitá příprava na seminář, správně podpořená zkušenost rozšířeného stavu vědomí a následná integrace prožitku do rámce běžného života.   Jedná se o skupinový proces, přínášející pestrou paletu zkušeností. Zkušenosti se často velmi liší i v jednotlivých procesech konkrétního dýchajícího. 
 
Pro semínáře našeho týmu navštivte sekci www.extaticke-zenstvi.cz/kalendar-akci/, další místa, kde je možné holotropní dýchání v Česku absolvovat viz níže. 
 

O metodě podrobně

Holotropní dýchání se řadí mezi metody sebezkušenostní psychospirituální praxe s významným terapeutickým potenciálem. Vyvinuli jej v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let americko-český psychiatr Stanislav Grof a jeho nedávno zesnulá žena Christina Grofová v Esalenském institutu v Kalifornii. 

Stanislav Grof se od padesátých let 20. století pohyboval ve výzkumu terapeutického potenciálu rozšířených stavů vědomí navozených pomocí psychedelik, především LSD (chemická látka podobná námelovým alkaloidům). Od roku 1967 působil v USA, kde se rozhodl po invazi v roce 1968 se ze studijního pobytu do okupované ČSSR nevrátit, obdobně jako Miloš Forman. Svědectví o jeho cestě pro paměť národa je možné si přešíst zde. Po zákazu terapeutického používání LSD a jeho zařazení mezi ilegální látky na začátku sedmdesátých let rozvinul postupy navozující rozšířené stavy vědomí prací s dechem a hudbou. Se svou tehdejší ženou Christinou a týmem spolupracovníků vytvořili metodu holotropního dýchání. Od konce osmdesátých let jsou lidé v rámci terapeutického výcviku učeni pracovat s touto metodou a provázet jí ostatní. Metoda je používána v širším rámci transpersonální psychologie, k jejímž zakladatelům Stanislav Grof patří.

Pro řadu lidí práce s rozšířenými stavy vědomí znamenala  vedle jiného, i otevření či prohloubení jejich lidského potenciálu. To se projevilo v jejich výtvarné,  literární, jinak umělecké i třeba vědecké práci. Umělecký aspekt práce s rozšířenými stavy vědomí postihlo několik výstav, konaných v České republice, např. výstava českých umělců v roce 2016 v prostorách Pražské křižovatky a mezinárodní výstava v roce 2017 při konání transpersonální konference - k nahlédnutí zde. Tipů jakými si vědci zvyšovali kapacitu svých mozků najdeme v příbězích o moderní vědě dostatek. Mimo jiné někdy k zásadním objevům přispěly i sny - třeba Kekulův o hadu kousajícím se do vlastního ocasu pomohl rozklíčovat záhadu cyklické molekuly benzenu, vynálezce šicího stroje přenesl ouško na špičku jehly po snu, kde jej vedli ozbrojenci s proděravělými špicemi kopí. Svůj podíl mělo LSD možná na objevu struktury DNA, kdy inspirace ke struktuře spirály přišla při sledování párů tančících na večírku. Zakladatelé společnosti Apple prý říkávali, že ti, kdo nebrali psychedelika, tak s nimi při vývojářské práci nedokázali držet krok. Naše vědomí v sobě skrývá velký potenciál - a je na nás objevit tu správnou metodu, která nám pomůže jej otevřít a naplnit. C. G. Jung považoval sny za královskou cestu do nevědomí. Metoda Grofových je jednou z dalších, elegantní a bezpečná v tom, že pracuje pouze se schopností našeho organismu látky navozující rozšířené stavy vědomí vytvořit vlastními silami. 

Pro práci s holotropní praxí jsou důležité příprava na seminář, zejména záměr, který člověka k vnitřní práci se sebou přivádí,  vlastní zkušenost v rámci prožitkového semináře a následná práce se zkušeností – integrace prožitku do rámce vlastního života a každodennosti. 

Vlastní zkušenost spočívá v navození rozšířeného stavu vědomí pomocí práce s dechem a evokativní hudbou a přináší účastníkům seminářů širokou škálu prožitků. Tyto zkušenosti mohou mít terapeutický potenciál, zejména v oblasti práce s traumatickými životními zážitky. Traumata jsou většinou ukryta hluboko v nevědomí, odkud však ovlivňují náš každodenní život a chování. Holotropní stav vědomí může také přinést také vhled do aktuální životní situace a pochopení širších souvislostí, někdy též intenzivní numinózní zážitek. Spektrum možných prožitků je široké,  jak popisují případové zkušenosti v knihách Stanislava a Christiny Grofových, možný je však i proces, kdy se neděje vůbec nic.I s tím lze dál pracovat. Zkušenost každého člověka je individuální a liší se i dýchání od dýchání..

Zkušenosti, které procesy holotropního dýchání přinášejí, lze rozčlenit do několika oblastí – biografické vzpomínky, prožitky z prenatálního a perinatálního období života (tj. početí, těhotenství, porod) a prožitky z nadosobní – transpersonální roviny. Není si možné dopředu naplánovat, s čím a jak budeme pracovat, vychází se z tzv. vědomí začátečníka a principu vnitřní samoléčebné schopnosti psyché (nazývané v holotropní terminologii vnitřní léčitel/ka). Tuto energii lze přirovnat k sebeuzdravujícím schopnostem těla. Pokud si zlomíme nohu, k uzdravení, potřebujeme správně přiložené dlahy. To, že kost sroste, je však již dílem vlastních sebeobnovujících schopností našeho organismu. Holotropní dýchání tak může být vnímáno jako jedna z cest přiložení dlahy. 

Zlomená noha je většinou zjevná hned, rány na duši jsou často skryté. Při vhodně podpořeném rozšířeném stavu vědomí přináší vnitřní léčitel/ka  duševní obsahy, se kterým se naše vědomá část potřebuje setkat. Je to příležitost uvolnit traumatickou či potlačenou emoční energii a integrovat tyto části do našeho vědomí. To nám umožňuje stát se úplnější a vědomější bytostí.

Při holotropní praxi pracujeme pouze se schopností našeho dechu a hudby pro dosažení rozšířených stavů vědomí. Je využíván koncept (mind)"set and setting"  definovaný Timothy Learym pro zkušenosti s LSD. Koncept přešel do širšího terapeutického rámce práce s rozšířenými stavy vědomí. Vychází ze zkušenosti  dobrého a špatného tripu na LSD, sousloví set and setting lze nejlépe přeložit jako "záměr a prostředí" . Definuje, že pro výsledek zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí je určující záměr, s jakým do rozšířeného stavu vědomí vstupujeme a prostředí, ve kterém do tohoto stavu vstupujeme. Většina z nás si v sobě nese svou nevědomou část (jungovský koncept Stínu), která obsahuje vytěsněný, neřešený psychický materiál. Tyto obsahy se do vědomí mohou promítat nejčastěji v podobě snů, ale také se do vědomí vynořují právě v rozšířených stavech vědomí a v nepodpořeném prostředí mohou přinést právě onu zkušenost špatného tripu. Pokud jsou však i tyto negativně vnímané stavy správně uchopeny a zpracovány, mohou přinést velké posuny a být branou k vrcholným prožitkům sjednocujícího vědomí popsaných A.H. Maslowem.  (podrobněji zde). Cílem holotropní praxe je vytváření prostředí, které umožní uskutečnění rozšířených stavů vědomí žádoucím způsobem a podpoří zpracování prožitků, které přinášejí. Další součástí holotropního dýchání je podpora procesu prací s tělem. Zkušenost holotropního dýchání je někdy provázena intenzivními fyzickými vjemy, které je žádoucí podpořit procesem tzv. bodyworku. Bodywork ale i veškerá další podpora v procesu je směřována k maximálnímu, z vnějšku neřízenému neřízenému prožitku dýchajícího, proces vychází z nitra a je pouze podporován, nikoliv zvnějšku řízen.

Pro kvalitní proces holotropního dýchání je důležitá též terapeutická podpora provázejících. Tuto podporu nabízí tým facilitátorů, kteří za sebou mají několikaletý výcvik s certifikací (www.holotropic.com). Součástí výcviku je intenzivní sebezkušenostní práce s rozšířenými stavy vědomí, proces osobní transformace a růstu, završený certifikací. Od roku 2017 jsou facilitátoři povinni dále na svém osobním růstu pracovat, pokud si chtějí certifikaci udržet.

Zkušenost holotropního dýchání je pak podpořena integračními postupy, které začínají již v rámci semináře (možnost výtvarného zpracování prožitku, sdílení prožitků ve skupině) a doporučeními k integraci po semináři. Facilitátoři jsou po semináři k dispozici v případě potřeby další podpory a terapeutické práce se zkušeností.

Jedním z témat, které práce Stanislava Grofa pokrývá a jsou někdy vstupní branou na cestu osobního rozvoje, jsou psychospirituální krize. Jsou vnímány  jako období výrazného intrapsychického procesu, často velmi transformačního.  Příčiny a potenciál psychospirituálních krizí popisuje Stanislav Grof zde  Podrobné informace k tématice psychospirituální krize můžete najít zde, o tomto fenoménu byly natočeny i dva české  dokumentární filmy, zde a zde. Podporou lidí, kteří procházejí psychospirituání krizí se v Česku zabývají centra Diabasis a Holos, základní podpora člověka v silném psychickém procesu a znalost souvislostí psychospirituálních krizí je součástí výcviku facilitátorů holotropního dýchání.

Velmi podrobné informace o holotropním dýchání v angličtině  naleznete na webu Evropské asociace pro holotropní dýchání.

Pokud byste měli dotazy k práci s metodou, hledali další literaturu nebo si přáli zkušeností projít, kontaktujte mne, ráda vás na vaší osobní cestě budu provázet.

Kromě mne je v Čechách řada dalších míst, kde holotropní dýchání můžete absolvovat - je však třeba věnovat pozornost kvalitě týmu. Holotropním dýchání by měl provázet vždy alespoň jeden certifikovaný facilitátor a v týmu v pozici asistentů by měli být lidé s absolvovanou částí výcviku.

Pro semínáře našeho týmu navštivte sekci www.extaticke-zenstvi.cz/kalendar-akci/, další místa viz níže. 

Místa kde je možné v ČR podstoupit holotropní dýchání s kvalifikovanými facilitátory:

Severní Čechy

Brno, Jižní Morava

Jižní Čechy

  • Ing. Miroslav Kašpar, Centrum Skřidla http://skridla.arcs.cz/

Praha

Plzeň

Severní Morava

 

Kontakt

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D. Liberec +420 774 580 484 jirina.machackova@seznam.cz